15 apr. 2011

SUBWALK Backyard XL // Anne van den Berg bij BL-ij

SUBWALK is uitgenodigd om de buitenmuur van BL-ij te verfraaien! Samen hebben we besloten dat dit een ongoing project zal worden. SUBWALK heeft als eerste Anne van den Berg uitgenodigd om deze uitdaging aan te gaan.

Anne van den Berg
Afgelopen kerst werd SUBWALK verrast met een stapel papieren post. Daarbij zat een kaartje van Anne. SUBWALK is uitermate gevoelig voor dit soort post! Met de buitenmuur van BL-ij en haar papier in gedachten leek het me eigenlijk een hele logische stap om een illustrator hiervoor te benaderen die eigenlijk heel delicaat werk maakt. Anne haar werk leek vanzelfsprekend. Haar illustraties, waarin met collage techniek een gelaagdheid ontstaat, leent zich eigenlijk heel goed voor de wheatpaste techniek (het plakken van papieren ontwerpen op muren met lijm) die binnen de street-art veel gebruikt wordt. SUBWALK hoopt dat hierdoor voorbijgangers verrast zullen worden door dit bijzondere plekje dat vraagt om uniek dat naadloos aansluit bij haar omgeving. Voor Anne wordt dit een grote uitdaging!

De waarde van papieren post
 In een tijd waar men elkaar alleen nog maar berichten stuurt via de sms, email en socialmedia is de waarde van de papieren post alleen maar groter geworden. Net zoals bij limited edition sneakers, of old school vinyl, oude comicbooks. Zo gaat dat, want hoe minder ervan is meer het waard is. Vooral de dingen waar toen der tijd geen waarde aan werd gehecht, zijn uiteindelijk fortuinen waard. Dit is het thema waar Anne mee aan de slag is gegaan. Bij deze trakteren we je alvast een sneak peak! Hou het in de gaten, want in de komende maanden zullen we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Opening
Je kan alvast de datum blocken in je agenda!
Op donderdag 26 mei van 16u – 19u wordt de muur onthuld! 


SUBWALK / Anne van den Berg

Anne van den Berg
Anne van den Berg
Anne van den Berg
Anne van den Berg
Anne van den Berg
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BACKYARD XL

SUBWALK has been invited to decorate the outer wall of BL-ij! Together we decided that this should be an ongoing project. The first artist that SUBWALK invited to take on this challenge is Anne van den Berg.

BL-ij
SUBWALK is delighted with the arrival of BL-ij. Since September last year, Bibi de Lang opened her shop BL-ij. It is located in the cutest street of Arnhem, the Wielakkerstraat. BL-ij only sells paper products from home and abroad. Cuteness galore! SUBWALK and BL-ij are very consent together! Hence it was inevitable that we would work together some day!

Anne van den Berg
Last Christmas SUBWALK was surprised with a pile of paper mail. In it was a postcard of Anne. SUBWALK is highly sensitive to this kind of mail! The outer wall of BL-ij and her paper in mind I thought it was a logical step to approach an illustrator who makes quite delicate work. Anne’s work seemed obvious. Her artwork, in which she creates layers by using the collage technique, lends itself quite well for the wheat paste technique (sticking paper designs on walls with glue), which is often used by street artists. SUBWALK hopes that passes-by will be surprised by this special place that requires unique artwork that intergrades seamlessly wit hits surroundings. For Anne, this is a big challenge!

The value of paper mail
In a time where people only send messages via text messages, email and social media has the value of paper mail increased. Like limited edition sneakers, old school vinyl or old comic books. That is how it goes, less is more. Especially the stuff that wasn’t worth sh*t, are ultimately worth fortunes. The value of paper mail is the theme Anne will be working with. For now, we’ll treat you on a sneak peak! Keep an eye out in the coming months ‘cause we will keep you informed on the developments!

Opening
You can go ahead and block the date!
On Thursday may 26th between 16h – 18h the wall will be revealed!

Geen opmerkingen: